امروز ۰۴ تیر ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۴ تیر ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

شهرك صنعتي شمس آباد،فروش زمين بامجوزفلزي
شناسه ملک :
PMF-01599

قیمت :
تومان 1,700,000,000

متراژ زمین :
6,432 متر مربع

كارتن سازي فروش كارگاه باباسلمان شهريار
شناسه ملک :
PMF-01598

قیمت :
تومان 550,000,000

متراژ سوله :
285 متر مربع

متراژ زمین :
535 متر مربع

متراژ اداری :
45 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
زمين باكاربري شيميايي
زمين باكاربري شيميايي
شناسه ملک :
PMF-01597

قیمت :
تومان 230,000,000

متراژ زمین :
3,200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق
فروش سوله نوساز فتح شيرپاستوريزه
فروش سوله نوساز فتح شيرپاستوريزه
شناسه ملک :
PMF-01596

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
180 متر مربع

متراژ زمین :
264 متر مربع

متراژ اداری :
20 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش کارخانه اب معدنی فعال.ایلام
شناسه ملک :
PMF-01595

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,600 متر مربع

متراژ زمین :
3,000 متر مربع

متراژ اداری :
400 متر مربع

متراژ تجاری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
جاده ساوه فروش ملك تجاري مناسب پاساژ
جاده ساوه فروش ملك تجاري مناسب پاساژ
شناسه ملک :
PMF-01591

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
3,400 متر مربع

متراژ تجاری :
1,100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
شهرك صنعتي اشتهارد فروش كارخانه موادغذايي
شهرك صنعتي اشتهارد فروش كارخانه موادغذايي
شناسه ملک :
PMF-01586

قیمت :
تومان 5,000,000,000

متراژ سوله :
1,200 متر مربع

متراژ زمین :
9,000 متر مربع

متراژ اداری :
650 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
بزرگراه لشگري جاده مخصوص كرج فروش انبار
بزرگراه لشگري جاده مخصوص كرج فروش انبار
شناسه ملک :
PMF-01582

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
800 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

متراژ اداری :
60 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
کارخانه رنگ سازی
کارخانه رنگ سازی
شناسه ملک :
PMF-01581

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
500 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

متراژ اداری :
120 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش كارخانه مامونيه جاده ساوه باوام بانكي
فروش كارخانه مامونيه جاده ساوه باوام بانكي
شناسه ملک :
PMF-01580

قیمت :
تومان 8,500,000,000

متراژ سوله :
11,000 متر مربع

متراژ زمین :
20,000 متر مربع

متراژ اداری :
400 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جاده مخصوص اكازيون فروش سوله براي سرمايه گذاري
جاده مخصوص اكازيون فروش سوله براي سرمايه گذاري
شناسه ملک :
PMF-01579

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
400 متر مربع

متراژ زمین :
720 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
فروش 46 هکتار زمین با کاربری صنعتی - خدماتی در اهواز
شناسه ملک :
PMF-01577

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
250 متر مربع

متراژ زمین :
460,000 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق, تلفن