فروش اداري، شهرك صنعتي چهار دانگه

شناسه ملک :
PMF-00092
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
اداري
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
قیمت
80,000,000 تومان

نصف نقد الباقي شرايط