فروش كارخانه توليد قارچ

شناسه ملک :
PMF-00420
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
توليد قارچ
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
قیمت
تماس بگیرید.

220 متر سردخانه باتمامي وسايل توليدوبسته بندي