فروش كارخانه جاده مخصوص كرج

شناسه ملک :
PMF-00384
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
-
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
قیمت
5,500,000,000 تومان