سوله صنعتی و زمین ساری به قائمشهر

شناسه ملک :
PMF-03695
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
زمين صنعتي
مالک / مشاور :
سروش
شماره همراه :
09123160058
شماره تلفن :
قیمت
تماس بگیرید.
ابعاد زمین 100x100
فاصله تا جاده ترانزیت تهران شمال 300 متر
دارای 3000 متر پیست بتونی محوطه
دارای تاسیسات کارگری و 2 انباری
دو پلاک ثبتی مجزا و مفاصا مالیاتی