فروش کارخانه درشهرک استقلال جاده مخصوص کرج

شناسه ملک :
PMF-03648
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
قیمت
40,000,000,000 تومان
فروش کارخانه درشهرک استقلال جاده مخصوص کرج
5000 مترزمین 3200 مترسوله درسه باب
1400 آمپربرق صنعتی باپست اختصاصی
چاه آب بامجوز،گازصنعتی موقعیت استثنایی،باپایان کارصنعتی