زمین16600 متری باکاربری چندمنظوره

شناسه ملک :
PMF-03633
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
زمين صنعتي
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
قیمت
38,000,000,000 تومان
زمینی به مساحت 16600 متر باکاربری چندمنظوره( تجاری رفاهی فرهنگی ورزشی اقامتی و...) با موقعیتی عالی چسبیده به ملکهای مسکونی واقع در بزرگراه فتح خیابان خلیج فارس