فروش کارخانه دارویی دراستان البرز

شناسه ملک :
PMF-03632
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
قیمت
تماس بگیرید.
فروش کارخانه دارویی دراستان البرز
استعلام از سازمان داروغذا
ابعادزمین 60*80
ابعاد سوله 42*34
مجوز حفر چاه به عمق 103 متر