فروش زمین بایر درآزادگان ۱۳۰۰۰ متر

شناسه ملک :
PMF-03600
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
زمين صنعتي
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
قیمت
2,000,000,000 تومان
فروش زمین بایر درآزادگان ۱۳۰۰۰ متر
آزادگان بین احمدآبادوفیروزبهرام خیابان شیرازی
آب وبرق نزدیک ملک اجازه فنس میدهند.
برای پرورش قارچ سردخانه مجوز احداث سوله میتوان گرفت.