1400 متر تعمیرگاه مجاز خیابان آزادی

شناسه ملک :
PMF-03572
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
نمايندگي
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
قیمت
14,000,000,000 تومان
۱۴۰۰ مترتعمیرگاه مجازتجاری خیابان آزادی
جک و کوره اتاق رنگ باتمامی تجهیزات
تابلوخورموقعیت عالی
تهاترباملک شمال شهر
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹ املاک صنعتی پایتخت
قیمت کل: ۱۴ میلیارد تومان