ملک صنعتی درگرمسار شهرک صنعتی یاتری

شناسه ملک :
PMF-03556
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
momeni
شماره همراه :
09120048963
شماره تلفن :
قیمت
تماس بگیرید.
زمین صنعتی به همراه سوله(اسکلت)-زمین از۳طرف دیوارطبق استاندارد-متراژ سوله۳۶۵مترمربع