13000 متر کارخانه درجاده مخصوص کرج

شناسه ملک :
PMF-03553
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
قیمت
26,000,000,000 تومان
۱۳۰۰۰ متر کارخانه درجاده مخصوص کرج
۳۰۰۰ متر سوله، ۲۰۰ متر اداری، چاه عمیق آب بامجوز، مناسب داروسازی، قطعه سازی، انبار