9000 مترزمین براصلی 17 شهریور شادآباد

شناسه ملک :
PMF-03544
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
تجاری
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
قیمت
18,000,000,000 تومان
9000 مترزمین براصلی 17 شهریور شادآباد
دارای 5 سند تفکیکی مناسب ساخت مجتمع تجاری اداری و مسکونی
بصورت چهاردیواری می باشد.
متری دومیلیون تومان