فروش زمين، بزرگراه آزادگان

شناسه ملک :
PMF-00354
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
زمين صنعتي
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
قیمت
10,000,000,000 تومان