صنايع شيميايي 50 كيلومتري تهران

شناسه ملک :
PMF-00328
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
شيميايي
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
قیمت
1,200,000,000 تومان