فروش كارخانه، مواد غذايي قزوين

شناسه ملک :
PMF-00317
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
مواد غذايي
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
قیمت
4,000,000,000 تومان

مجوز توليد تن ماهي