فروش كارگاه، ميدان گمرك

شناسه ملک :
PMF-00311
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
قیمت
6,000,000,000 تومان