شهرك صنعتي كاظم آبادفروش زمين، اتوبان ساوه

شناسه ملک :
PMF-00309
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
زمين صنعتي
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
قیمت
1,200,000,000 تومان

چهار ديواري قديمي