فروش سردخانه، يا اجاره علي آباد پايتخت

شناسه ملک :
PMF-00274
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
سردخانه
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
قیمت
3,500,000,000 تومان

ظرفيت 100تن

مجوز دارويي وغذايي

انبار 300متر