برجاده شهريار به رباط كريم شاهد شهر

شناسه ملک :
PMF-00270
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
قیمت
1,200,000,000 تومان
17 متر بر جاده اصلي 500متر سالن خرپا قديمي