مرغداري گوشتي فروش يا مشاركت بامجوز

شناسه ملک :
PMF-00267
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
مرغداري
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
قیمت
1,000,000,000 تومان

دودهنه چشمه اختصاصي2ليتر درثانيه 

2000درخت ميوه 3ساله