مرغداري ملارد بي بي سكينه

شناسه ملک :
PMF-00209
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
مرغداري
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
قیمت
320,000,000 تومان