آزادگان شمال چهارديواري

شناسه ملک :
PMF-00194
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
پاركينگ خودرو
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
قیمت
8,000,000,000 تومان

كاربري پايانه وپاركينگ