فروش زمين، جاده ساوه چهاردانگه چهارديواري

شناسه ملک :
PMF-00184
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
قیمت
2,000,000,000 تومان

با موافقت صنعتي 1600مترسالن تحويل خريدار ميگردد