فروش تجاري، يافت آباد بازار مبل

شناسه ملک :
PMF-00182
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
تجاری
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
قیمت
530,000,000 تومان

درحال حاضر رنگ كاري مبل انجام ميدهند