فروش كارخانه چهاردانگه

شناسه ملک :
PMF-00169
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
قیمت
3,000,000,000 تومان

موقعيت ملك سه بر ميباشد بادرب گاراژي50كارگري 30مترنگهباني بصورت كلي يا جزيي به فروش 

ميرسد