فروش كارخانه، شور آباد( چرم شهر)

شناسه ملک :
PMF-00127
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
قیمت
1,000,000,000 تومان
كارگري 200مترگاز در حال اتصال وملك نوساز با مجوز ريخته گري