گاوداري نظر آباد كرج

شناسه ملک :
PMF-00122
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
گاوداري
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
قیمت
3,000,000,000 تومان

مجوز 400راسي شيري بر بلوار اصلي موقعيت عالي