گاوداري اشتهارد

شناسه ملک :
PMF-00117
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
گاوداري
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
قیمت
3,000,000,000 تومان

150هكتار كل زمين 90هكتار سه سند شش دانگ

60هكتار مابقي بنچاق دردست اقدام براي سند شش دانگ

3حلقه چاه عميق

3كنتور برق سه فاز جمعا300آمپر

مجوز 500راسي شيري قابل افزايش تا 1000راس

17 هكتار باغ پسته

8ميليارد وام مصوبه