زمين كشاورزي با مجوزگلخانه شهريار

شناسه ملک :
PMF-00115
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
زمين كشاورزي
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
قیمت
400,000,000 تومان

4ساعت آب كشاورزي ملك محصور شده مجوز 7000متر گلخانه 300مترمكعب استخر