امروز ۰۴ اسفند ۱۳۹۸
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۴ اسفند ۱۳۹۸
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

احمدآباد 10000زمين 2000مترسوله
شناسه ملک :
PMF-02228

قیمت :
11,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
2,000 متر مربع

متراژ زمین :
10,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق, برق سه فاز
شهرک صنعتی چرم شهر ورامین5700 متر
شناسه ملک :
PMF-02224

قیمت :
25,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
3,200 متر مربع

متراژ زمین :
5,700 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز
کیلومتر80 زرند24000مترزمين صنعتي
شناسه ملک :
PMF-02223

قیمت :
720,000,000 تومان

متراژ زمین :
18,000 متر مربع

شهرک صنعتی خرمدشت 1000 مترصنعتي
شناسه ملک :
PMF-02220

قیمت :
2,200,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,174 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

متراژ اداری :
60 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
شهرک صنعتی خوارزمی1700مترتوليدغذايي
شناسه ملک :
PMF-02219

قیمت :
2,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
1,680 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
دماوند 2200 مترباغ
شناسه ملک :
PMF-02218

قیمت :
1,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,400 متر مربع

متراژ زمین :
2,200 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
شهرک صنعتی چرم شهر3800 متركارخانه توليدشيميايي
شناسه ملک :
PMF-02213

قیمت :
420,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,200 متر مربع

متراژ زمین :
3,800 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
فیروزکوه 20000 مترموادغذايي وآب معدني
شناسه ملک :
PMF-02212

قیمت :
5,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
2,400 متر مربع

متراژ زمین :
20,000 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز
فیروزکوه 11000 متركارخانه موادغذايي
شناسه ملک :
PMF-02211

قیمت :
7,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
3,000 متر مربع

متراژ زمین :
11,000 متر مربع

متراژ اداری :
180 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
پاکدشت16000متر كارخانه آسفالت
شناسه ملک :
PMF-02210

قیمت :
6,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
400 متر مربع

متراژ زمین :
16,000 متر مربع

متراژ اداری :
300 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز
اندیشه شهريار2850 متر
شناسه ملک :
PMF-02208

قیمت :
1,800,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,200 متر مربع

متراژ زمین :
2,850 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
هشتگرد 9000 متركارخانه غذايي
شناسه ملک :
PMF-02207

قیمت :
4,400,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,200 متر مربع

متراژ زمین :
9,000 متر مربع

متراژ اداری :
65 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن