امروز ۰۹ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۹ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

فروش فوری مغازه و کارگاه
شناسه ملک :
PMF-00991

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
45 متر مربع

متراژ زمین :
81 متر مربع

متراژ تجاری :
36 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
اکاریون فروش فوری آپارتمان دوخوابه در کرج
شناسه ملک :
PMF-00989

قیمت :
141,100,000 تومان

متراژ زمین :
250 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
شهرك صنعتي پرند، صنايع فلزي
شناسه ملک :
PMF-00985

قیمت :
1,400,000,000 تومان

متراژ سوله :
880 متر مربع

متراژ زمین :
1,400 متر مربع

متراژ اداری :
130 متر مربع

بازارمبل تجاري انبار
شناسه ملک :
PMF-00984

قیمت :
9,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
800 متر مربع

متراژ زمین :
1,170 متر مربع

متراژ تجاری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
كرج مناسب نمايندگي
شناسه ملک :
PMF-00983

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
350 متر مربع

متراژ زمین :
700 متر مربع

متراژ اداری :
30 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
كمال شهرمناسب موادغذايي
شناسه ملک :
PMF-00982

قیمت :
6,500,000,000 تومان

متراژ زمین :
26,000 متر مربع

فروش چهارديواري بامجوز انبارشورآباد
شناسه ملک :
PMF-00981

قیمت :
650,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,850 متر مربع

متراژ زمین :
7,500 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

شورآباد
شناسه ملک :
PMF-00980

قیمت :
3,200,000,000 تومان

متراژ سوله :
2,200 متر مربع

متراژ زمین :
2,400 متر مربع

متراژ اداری :
24 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
دوكارخانه باتمامي دستگاههاي توليد كابل
شناسه ملک :
PMF-00979

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
كارخانه دسمال كاغذي
شناسه ملک :
PMF-00978

قیمت :
700,000,000 تومان

متراژ سوله :
700 متر مربع

متراژ زمین :
3,200 متر مربع

متراژ اداری :
120 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز
فروش تالار فرديس
شناسه ملک :
PMF-00977

قیمت :
3,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,500 متر مربع

متراژ زمین :
2,500 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
موقعيت كارواش نمايندگي تجاري
شناسه ملک :
PMF-00976

قیمت :
16,000,000,000 تومان

متراژ زمین :
1,800 متر مربع

متراژ تجاری :
360 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن