امروز ۳۰ دی ۱۳۹۸
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۳۰ دی ۱۳۹۸
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
قیمت خودروهای خارجی/سوناتا ۶۶۰ میلیون تومان شد

جدول زیر نشان دهنده قیمت خودروهای وارداتی در بازار است. 

خودرو