امروز ۰۵ خرداد ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۵ خرداد ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های اجاره ملک

1000 متر برجاده مخصوص کرج گرمدره
1000 متر برجاده مخصوص کرج گرمدره
شناسه ملک :
PME-03995

مبلغ ودیعه :
500,000,000 تومان

اجاره بها :
30,000,000 تومان / ماه

متراژ سوله :
300 متر مربع

متراژ اداری :
220 متر مربع

متراژ تجاری :
210 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره کارگاه یا انبارخیابان کمیل 120 متر
اجاره کارگاه یا انبارخیابان کمیل 120 متر
شناسه ملک :
PME-03991

مبلغ ودیعه :
30,000,000 تومان

اجاره بها :
4,000,000 تومان / ماه

متراژ سوله :
120 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز
4000 متر زمین مناسب باغ تالار لشگری جاده مخصوص
4000 متر زمین مناسب باغ تالار لشگری جاده مخصوص
شناسه ملک :
PME-03990

مبلغ ودیعه :
200,000,000 تومان

اجاره بها :
30,000,000 تومان / ماه

متراژ سوله :
600 متر مربع

متراژ زمین :
4,000 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز
اجاره سوله در شهرک صنعتی گلگون 144 متر
اجاره سوله در شهرک صنعتی گلگون 144 متر
شناسه ملک :
PME-03988

مبلغ ودیعه :
50,000,000 تومان

اجاره بها :
10,000,000 تومان / ماه

متراژ سوله :
144 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره انبارجاده مخصوص کرج 2000 متر
اجاره انبارجاده مخصوص کرج 2000 متر
شناسه ملک :
PMF-03986

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاه انبار دراول جاده مخصوص کرج 500 متر
اجاه انبار دراول جاده مخصوص کرج 500 متر
شناسه ملک :
PME-03965

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
500 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
اجاره سوله منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان
اجاره سوله منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان
شناسه ملک :
PME-03964

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,600 متر مربع

متراژ زمین :
3,594 متر مربع

متراژ اداری :
300 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره 1500 متر کارگاه در شاداباد
اجاره 1500 متر کارگاه در شاداباد
شناسه ملک :
PME-03960

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
500 متر مربع

متراژ زمین :
1,460 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

اجاره انبار صنعتی در جاده قدیم کرج  6700 متر
اجاره انبار صنعتی در جاده قدیم کرج 6700 متر
شناسه ملک :
PME-03959

مبلغ ودیعه :
400,000,000 تومان

اجاره بها :
50,000,000 تومان / ماه

متراژ سوله :
1,600 متر مربع

متراژ زمین :
6,700 متر مربع

متراژ اداری :
70 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
انبار کارگاه درجاده قدیم کرج 100 متر
انبار کارگاه درجاده قدیم کرج 100 متر
شناسه ملک :
PME-03956

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
100 متر مربع

متراژ اداری :
10 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره انبار و اداری درجارده مخصوص کرج 600 متر
اجاره انبار و اداری درجارده مخصوص کرج 600 متر
شناسه ملک :
PMF-03955

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
300 متر مربع

متراژ زمین :
600 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره انبار آزادی حبیب الهی
اجاره انبار آزادی حبیب الهی
شناسه ملک :
PME-03953

مبلغ ودیعه :
25,000,000 تومان

اجاره بها :
7,000,000 تومان / ماه

متراژ سوله :
220 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن