امروز ۲۶ مهر ۱۳۹۸
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۶ مهر ۱۳۹۸
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
created desc

آگهی های اجاره ملک

اجاره سالن شهرك صنعتي جنت آباد
شناسه ملک :
PME-01774

اجاره بها :
3,000,000 تومان / ماه

متراژ سوله :
1,400 متر مربع

متراژ زمین :
10,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق
اجاره انبارباخدمات يادربست اشتهاردمتري 5000تومان
اجاره انبارباخدمات يادربست اشتهاردمتري 5000تومان
شناسه ملک :
PME-01709

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
10,000 متر مربع

متراژ زمین :
20,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
اجاره كارگاه با مجوزصنعتي جاده قديم شماره 2
شناسه ملک :
PME-01700

اجاره بها :
2,700,000 تومان / ماه

متراژ سوله :
160 متر مربع

متراژ زمین :
130 متر مربع

متراژ اداری :
15 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره كارخانه توليد لوازم خانگي شهريار
شناسه ملک :
PME-01631

اجاره بها :
15,000,000 تومان / ماه

متراژ سوله :
1,700 متر مربع

متراژ زمین :
2,400 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
كارگاه اسكلت فلزي اول جاده خاوران
كارگاه اسكلت فلزي اول جاده خاوران
شناسه ملک :
PME-01545

اجاره بها :
5,000,000 تومان / ماه

متراژ سوله :
550 متر مربع

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
زمين تجاري موقعيت استثنايي
شناسه ملک :
PME-01547

اجاره بها :
21,000,000,000 تومان / ماه

متراژ زمین :
3,000 متر مربع

خيابان كميل اجاره زير زمين مناسب توليدي
خيابان كميل اجاره زير زمين مناسب توليدي
شناسه ملک :
PME-01454

اجاره بها :
4,000,000 تومان / ماه

متراژ سوله :
300 متر مربع

متراژ زمین :
300 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
6000مترسوله يكتيكه اجاره جاده قديم كرج
6000مترسوله يكتيكه اجاره جاده قديم كرج
شناسه ملک :
PME-01451

اجاره بها :
80,000,000 تومان / ماه

متراژ سوله :
6,000 متر مربع

متراژ زمین :
6,000 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
اسكلت فلزي شهرك صنعتي پرند
اسكلت فلزي شهرك صنعتي پرند
شناسه ملک :
PME-01455

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,200 متر مربع

متراژ زمین :
2,150 متر مربع

متراژ اداری :
60 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره ستارخان همایون شهر جنوبی
شناسه ملک :
PME-01426

اجاره بها :
2,000,000 تومان / ماه

متراژ تجاری :
75 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
اداري،توليد، نمايشگاه،برجاده مخصوص
شناسه ملک :
PME-01143

اجاره بها :
7,000,000 تومان / ماه

متراژ زمین :
300 متر مربع

متراژ اداری :
480 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
اجاره ملك صنعتي، آزادگان، بعداز اتوبان ساوه
اجاره ملك صنعتي، آزادگان، بعداز اتوبان ساوه
شناسه ملک :
PME-00731

اجاره بها :
1,000,000 تومان / ماه

متراژ سوله :
100 متر مربع

متراژ زمین :
170 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق