امروز ۰۵ خرداد ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۵ خرداد ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های اجاره ملک

 اجاره کارگاه  جاده قدیم شاداباد خ مختاری
اجاره کارگاه جاده قدیم شاداباد خ مختاری
شناسه ملک :
PMF-04051

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
500 متر مربع

متراژ زمین :
1,500 متر مربع

متراژ اداری :
110 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره سوله بهداشتی قلعه حسن خان شهر قدس
اجاره سوله بهداشتی قلعه حسن خان شهر قدس
شناسه ملک :
PME-04050

مبلغ ودیعه :
400,000,000 تومان

اجاره بها :
30,000,000 تومان / ماه

متراژ سوله :
1,100 متر مربع

متراژ زمین :
1,650 متر مربع

متراژ اداری :
300 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جاده مخصوص کرج چهارراه تعاون  2000 متر
جاده مخصوص کرج چهارراه تعاون 2000 متر
شناسه ملک :
PME-04048

مبلغ ودیعه :
100,000,000 تومان

اجاره بها :
60,000,000 تومان / ماه

متراژ سوله :
2,000 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
کارخانه فعال غذایی(شهرک صنعتی خوارزمی )
کارخانه فعال غذایی(شهرک صنعتی خوارزمی )
شناسه ملک :
PME-04040

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
1,805 متر مربع

متراژ اداری :
140 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
اجاره تعمیرگاه 300 متر در خیابان آزادی
اجاره تعمیرگاه 300 متر در خیابان آزادی
شناسه ملک :
PME-04036

مبلغ ودیعه :
17,000,000 تومان

اجاره بها :
100,000,000 تومان / ماه

متراژ سوله :
240 متر مربع

متراژ زمین :
300 متر مربع

متراژ اداری :
10 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز
اجاره سوله جاده مخصوص کاشی ایرانا
اجاره سوله جاده مخصوص کاشی ایرانا
شناسه ملک :
PME-04034

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
200 متر مربع

متراژ زمین :
483 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره تجاری اداری برجاده مخصوص کرج
اجاره تجاری اداری برجاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PME-04021

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ اداری :
500 متر مربع

متراژ تجاری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, تلفن
انباربهداشتی دراحمداباد مستوفی 240 متر
انباربهداشتی دراحمداباد مستوفی 240 متر
شناسه ملک :
PME-04009

مبلغ ودیعه :
100,000,000 تومان

اجاره بها :
6,000,000 تومان / ماه

متراژ سوله :
240 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
اجاره انبار شهرک گلستان اتوبان همت
اجاره انبار شهرک گلستان اتوبان همت
شناسه ملک :
PME-04008

مبلغ ودیعه :
100,000,000 تومان

اجاره بها :
27,000,000 تومان / ماه

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره انبار صنعتی درجاده مخصوص کرج گرمدره
اجاره انبار صنعتی درجاده مخصوص کرج گرمدره
شناسه ملک :
PME-04007

مبلغ ودیعه :
100,000,000 تومان

اجاره بها :
10,000,000 تومان / ماه

متراژ سوله :
700 متر مربع

متراژ زمین :
900 متر مربع

متراژ اداری :
40 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره سوله درشهرک صنعتی شورآباد1700 متر
اجاره سوله درشهرک صنعتی شورآباد1700 متر
شناسه ملک :
PME-04002

مبلغ ودیعه :
30,000,000 تومان

اجاره بها :
11,000,000 تومان / ماه

متراژ سوله :
500 متر مربع

متراژ زمین :
1,750 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
1000 مترانبار و کارگاه احمدآباد مستوفی
1000 مترانبار و کارگاه احمدآباد مستوفی
شناسه ملک :
PME-04000

مبلغ ودیعه :
50,000,000 تومان

اجاره بها :
9,000,000 تومان / ماه

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن