امروز ۲۶ مهر ۱۳۹۸
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۶ مهر ۱۳۹۸
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
created desc

آگهی های اجاره ملک

اجاره انبارعمومي، شورآباد
اجاره انبارعمومي، شورآباد
شناسه ملک :
PME-00443

اجاره بها :
4,200,000 تومان / ماه

متراژ سوله :
600 متر مربع

متراژ زمین :
600 متر مربع

اجاره اسكلت فلزي ،شهرك صنعتي عباس آباد
اجاره اسكلت فلزي ،شهرك صنعتي عباس آباد
شناسه ملک :
PME-00146

اجاره بها :
8,000,000 تومان / ماه

متراژ سوله :
1,500 متر مربع

متراژ زمین :
3,000 متر مربع

متراژ اداری :
70 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
اجاره تجاري، آذري برخيابان قزوين
اجاره تجاري، آذري برخيابان قزوين
شناسه ملک :
PME-00091

اجاره بها :
7,000,000 تومان / ماه

متراژ زمین :
240 متر مربع

متراژ تجاری :
240 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره اسكلت فلزي ،شهريار
اجاره اسكلت فلزي ،شهريار
شناسه ملک :
PME-00268

اجاره بها :
3,000,000 تومان / ماه

متراژ سوله :
300 متر مربع

متراژ زمین :
3,000 متر مربع

متراژ اداری :
20 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
اجاره اداري برآيت الله سعيدي
اجاره اداري برآيت الله سعيدي
شناسه ملک :
PME-00075

اجاره بها :
600,000 تومان / ماه

متراژ زمین :
70 متر مربع

متراژ اداری :
70 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
انبار كاشي سراميك جاده مخصوص
انبار كاشي سراميك جاده مخصوص
شناسه ملک :
PME-00069

اجاره بها :
2,000,000 تومان / ماه

متراژ زمین :
500 متر مربع

اجاره تالار آزادگان شمال
اجاره تالار آزادگان شمال
شناسه ملک :
PME-00137

اجاره بها :
16,000,000 تومان / ماه

متراژ سوله :
900 متر مربع

متراژ زمین :
6,000 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز
اجاره دو  تالار در چهار طبقه باامكانات مجزا
اجاره دو تالار در چهار طبقه باامكانات مجزا
شناسه ملک :
PME-00457

اجاره بها :
45,000,000 تومان / ماه

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
اجاره كارخانه، انبار جاده مخصوص كرج
اجاره كارخانه، انبار جاده مخصوص كرج
شناسه ملک :
PME-00469

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
5,000 متر مربع

متراژ زمین :
8,000 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
اجاره اداري يا كارگاه،مشاركت  آيت الله كاشاني
اجاره اداري يا كارگاه،مشاركت آيت الله كاشاني
شناسه ملک :
PME-00442

اجاره بها :
400,000 تومان / ماه

متراژ اداری :
65 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
اجاره كارخانه، شهرك صنعتي پرند،
اجاره كارخانه، شهرك صنعتي پرند،
شناسه ملک :
PME-00431

اجاره بها :
500,000 تومان / ماه

متراژ سوله :
700 متر مربع

متراژ زمین :
2,500 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
شهرك صنعتي جنت آباد، اسكلت فلزي
شهرك صنعتي جنت آباد، اسكلت فلزي
شناسه ملک :
PME-00429

اجاره بها :
4,000,000 تومان / ماه

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
4,000 متر مربع

متراژ اداری :
400 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن