امروز ۲۶ مهر ۱۳۹۸
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۶ مهر ۱۳۹۸
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
created desc

آگهی های اجاره ملک

اجاره زمین باراندازآزادگان احمدآبادمستوفی
اجاره زمین باراندازآزادگان احمدآبادمستوفی
شناسه ملک :
PME-03711

اجاره بها :
9,000,000 تومان / ماه

متراژ زمین :
3,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
اجاره اداری جاده مخصوص کرج 70متر
اجاره اداری جاده مخصوص کرج 70متر
شناسه ملک :
PME-03710

اجاره بها :
4,000,000 تومان / ماه

متراژ اداری :
70 متر مربع

اجاره 800 متر سوله بهداشتی جاده مخصوص کرج
اجاره 800 متر سوله بهداشتی جاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PME-03702

اجاره بها :
20,000,000 تومان / ماه

متراژ سوله :
800 متر مربع

متراژ زمین :
3,000 متر مربع

متراژ اداری :
80 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره سوله بسته بندی حبوبات وخشکبار
اجاره سوله بسته بندی حبوبات وخشکبار
شناسه ملک :
PME-03701

اجاره بها :
12,000,000 تومان / ماه

متراژ سوله :
300 متر مربع

متراژ زمین :
520 متر مربع

متراژ اداری :
160 متر مربع

امکانات :
گاز صنعتي
اجاره زیرزمین بهداشتی درفتح مهرآبادجنوبی
اجاره زیرزمین بهداشتی درفتح مهرآبادجنوبی
شناسه ملک :
PME-03700

اجاره بها :
3,000,000 تومان / ماه

متراژ سوله :
220 متر مربع

اجاره انبار یا کارگاه دریافت آباد
اجاره انبار یا کارگاه دریافت آباد
شناسه ملک :
PME-03699

اجاره بها :
6,500,000 تومان / ماه

متراژ سوله :
300 متر مربع

متراژ اداری :
36 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
اجاره سوله درشهرک صنعتی بهارستان
اجاره سوله درشهرک صنعتی بهارستان
شناسه ملک :
PME-03697

اجاره بها :
35,000,000 تومان / ماه

متراژ سوله :
1,500 متر مربع

متراژ زمین :
2,500 متر مربع

متراژ اداری :
300 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
290 متر سوله جاده قدیم کرج فتح
290 متر سوله جاده قدیم کرج فتح
شناسه ملک :
PME-03694

اجاره بها :
1,500,000,000 تومان / ماه

متراژ سوله :
220 متر مربع

متراژ زمین :
290 متر مربع

متراژ اداری :
30 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره سالن درجاده قدیم فتح شادآباد
اجاره سالن درجاده قدیم فتح شادآباد
شناسه ملک :
PME-03693

اجاره بها :
6,000,000 تومان / ماه

متراژ سوله :
150 متر مربع

متراژ اداری :
10 متر مربع

اجاره انباریاکارگاه درکهریزک
اجاره انباریاکارگاه درکهریزک
شناسه ملک :
PME-03692

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
300 متر مربع

متراژ زمین :
700 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره انبار درآزادگان روبروی شماره 2
اجاره انبار درآزادگان روبروی شماره 2
شناسه ملک :
PME-03684

اجاره بها :
7,000,000 تومان / ماه

متراژ سوله :
580 متر مربع

متراژ اداری :
40 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
اجاره انبار
اجاره انبار
شناسه ملک :
PME-03678

اجاره بها :
20,000,000 تومان / ماه

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
1,500 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن