اجاره انبار ۲۵۰۰ متر باسکوی بارگیری جاده مخصوص کرج

شناسه ملک :
PME-03582
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
انبار
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
اجاره بها
تماس بگیرید.
اجاره انبار ۲۵۰۰ متر باسکوی بارگیری جاده مخصوص کرج 09122967839 افشار