اجاره تعمیرگاه درجاده قدیم کرج

شناسه ملک :
PME-03562
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
تعميرگاه
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
مبلغ ودیعه
100,000,000 تومان
اجاره بها
11,000,000 تومان / ماه
۳۷۰متر تعمیرگاه جاده قدیم کرج
۱۵متر تجاری، ۷۰مترسالن، ۷۰مترکارگری
دوتاچال سرویس تابلو خور
مناسب تست گاز، تعمیرگاه وغیره