400 متر سالن درجاده قدیم کرج شماره2

شناسه ملک :
PME-03554
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
مبلغ ودیعه
50,000,000 تومان
اجاره بها
5,000,000 تومان / ماه
400 متر سالن درجاده قدیم کرج شماره2
مناسب انبار - کارگاه