1100 مترانبار درجاده مخصوص کرج

شناسه ملک :
PME-03549
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
انبار
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
مبلغ ودیعه
100,000,000 تومان
اجاره بها
23,000,000 تومان / ماه
1100 مترزمین 1000 مترانبار،کارگاه،500مترمحوطه جهت تخلیه وبارگیری درجاده مخصوص کرج شهرک استقلال،مناسب انباروپخش،چاپخانه،کارگاه بافندگی،پوشاک،انبارموادغذایی،انبارکالا وغیره