اجاره سردخانه 100 متری 400 تن درتهران

شناسه ملک :
PME-03547
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
مبلغ ودیعه
30,000,000 تومان
اجاره بها
13,000,000 تومان / ماه
اجاره سردخانه 100 متری 400 تن دومنظور درتهران، جاده قدیم کرج
100متر محوطه + 100 متر سردخانه + 100 متر تراس + 100 متراداری + 20 متر کارگری