اجاره انبار درفتح شماره 2 خلیج فارس

شناسه ملک :
PME-03543
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
مبلغ ودیعه
15,000,000 تومان
اجاره بها
1,200,000 تومان / ماه
اجاره انبار درفتح شماره 2 خلیج فارس
80 متر همکف 40 متربالکن
مناسب انبار
09122967839 افشار