سردخانه زیرصفر جاده قدیم کرج

شناسه ملک :
PME-03302
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
سردخانه
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
مبلغ ودیعه
20,000,000 تومان
اجاره بها
2,000,000 تومان / ماه
سردخانه زیرصفر
20مترسردخانه و15 مترمغازه باهم اجاره داده میشود.
دارای برق سه فاز صنعتی-تلفن-آب وگاز