تالارورستوران بامجوز ظرفیت 500نفر اسلامشهر

شناسه ملک :
PME-03246
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
تالار،باغ تالار
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
مبلغ ودیعه
300,000,000 تومان
اجاره بها
25,000,000 تومان / ماه

ظرفیت 550نفر دردوطبقه هرطبقه 270متر
140مترآشپزخانه ظرفیت پخت تا1500غذا
ظرفیت پارکینگ تا200خودرو
وسایل کامل دارای مجوز رستوران وتالار
قرارداد3ساله وبعد ان هرسال تمدید میشود