کارخانه کیک وکلوچه باتجهیزات وبرند

شناسه ملک :
PME-03156
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
مواد غذايي
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
مبلغ ودیعه
200,000,000 تومان
اجاره بها
15,000,000 تومان / ماه
بابرندوتجهیزات تولید کیک وکلوچه